• +359 889 454 545


Балкански културено-икономически съюз


Научете повече


Свържете се с нас

Балкани

cropped-cropped-logo-BCEU_fin-e1633768352698.png

Балкански полуостров

Балканите често са споменавани в международната политика, история, икономика и култура, но твърде често не се знае достатъчно за тяхната география, за фактическата им принадлежност към Европа и приноса им за развитието на човешката и европейската цивилизация. Името си Балканският полуостров е получил поради преобладаващият си планински релеф от турското име на Стара планина – Балкан, което означава планина. Като синоним на Балкански полуостров се използва „Балкани”. Той е разположен в близост до континента Азия – от него го отделят Черно море, Мраморно море, протоците Босфор и Дарданели и Бяло (Егейско) море. В близост до Балканския полуостров е и континентът Африка.
На Балканския полуостров са разположени изцяло европейските страни България, Гърция, Македония, Албания, Босна и Херцеговина, Черна гора, Косово, преобладаващата част от Сърбия, по-голямата част от Република Хърватска, голяма част от Словения. Малки части от територията на полуострова заемат в североизточната част Румъния (Северна Добруджа), в югоизточната – Турция (Източна Тракия), а в най-западните части – Италия (района на град Триест).

loveicon

About us

loveicon

News

loveicon

About us

loveicon

News

logo
causes
causes
causes
causes

Балкански културно – икономически съюз

Балканският културно-икономически съюз е регистриран на 14 септември 2021 год. Неговото седалище е град Варна, а членовете на Съюза са от всички страни на Балканския полуостров. Нашата основна цел е да популяризираме достиженията в сътрудничеството между балканските страни в цялостното им многообразие и единство, да се опази балканския колорит, като се спазват принципите на равнопоставеност и суверенност.

Основателите на Съюза са ентусиасти и общественици със съответното академично образование и опит в областите „култура“ и „икономика“, обединени от идеята за наднационално сътрудничество между всички балкански страни. Към тази група професионалисти се присъединяват все повече и повече дейци на културата, бизнесмени от всички отрасли на икономиката на балканските страни, които са готови да работят заедно и заедно да се подготвят и отговорят на предизвикателствата на времето, в което живеем. Демократичните принципи, положени във фундамента на Устава на Балканския културно – икономически съюз целят привличането на все по-голям брой активисти с опит. Членовете на Съюза са оптимално структурирани и ръководени от принципите на солидарност и справедливост избират измежду всички членове Управителения съвет на Съюза.

Основната задача пред Балканския културно – икономически съюз е да участва активно в развитието на връзките между балканските страни в областта на културата и икономиката, като предостави на своите членове и партньори платформа за диалог в сферата на културата и бизнеса; като съдейства за установяване на успешни партньорски отношения чрез обмен на информация и пряка комуникация между страните от Балканския полуостров. Нашият екип от специалисти изготвя анализи и запознаване с основните проблеми на общините в балканските страни, с цел предоставяне на по-широк спектър от решения, чрез едно успешно трансгранично балканско сътрудничество. Нашата програма е изпъстрена с конференции, концерти, научни симпозиуми, кулинарни и спортни състезания, които ротационно, ще се провеждат в различни балкански страни.

Чрез създаване на представителства и секции в балканските страни и в някои други страни, Балканският културно – икономически съюз осъществява успешно взаимодействие между субектите на културата, бизнеса, правителствата, местните власти и националните търговско – промишлени камари Балканския културно – икономически съюз предоставя на масовата аудитория своя уебсайт с изчерпателна информация за своята дейност, минали и предстоящи мероприятия. Офисът на Балканския културно – икономически съюз се намира на територията на Варненски свободен университет.


Target: $0.00
0
%
Pledged So Far
Станете наш член

Споделете вашите идеи с нас

Управителен борд

loveicon

About us

loveicon

News

loveicon

За нас

loveicon

Новини и Събития

Партньори

Станете наш партньор