• +359 889 454 545

logo
causes
causes
causes
causes

Балкански културно-икономически съюз

Единството е все още МЕЧТА, но Мечта ВЕЛИКА И ОСЪЩЕСТВИМА!

Балканите са мултиетнически, мултиконфесионален и мултикултурен субконтинент. Те са разположени на цивилизационния кръстопът между Западна Европа – Източна Европа – Близък изток, Север и Юг.

На Балканите съжителства уникална мозайка от нации и народности. Тяхната история н съвместно съжителствуване датира от векове. За това време историческите страници на мир, често са последвани от такива на конфликти и така отново и отново.

 

Днес Балканите отново се намират на кръстопът не само в географския смисъл на това понятие!

 

Балканите и техните народи навлязоха в 21-ви век заедно с останалата част от човечеството. Предизвикателствата, пред които си изправихме всички, са огромни, така както и възможностите.

Ще изгреят ли Балканите като земя на взаимно доверие, развитие и благополучие?

 

Всичко е в нашите ръце – в ръцете на народите на Балканите! Нашият екип от амбициозни балканци създаде Балкански съюз

Нашата цел е:

Целта на Балканския културно-икономически съюз е развитие на сътрудничеството, многообразието и обединението на Балканите, опазване на балканското наследство при зачитане на принципите на равнопоставеност и суверенитет.

 

Нашата мисия е:

• Да помогнем Балканите да се превърнат в мирно и толерантно място – едно добро място за живеене, работа и създаване на семейство.

 • Да помогнем на хората на Балканите да се срещат помежду си и да създават дълготрайни приятелства. 

• Да допринесем за благосъстоянието и социалното развитие на Балканите 

• Да допринесем за социалната, икономическа и политическа интеграция на Балканите. 

• Да улесним развитието на Балканите в по-широката рамка за развитие на Европейския съюз, като цяло. 

• Насърчаване на търговските, икономическите и бизнес връзки чрез трансгранично сътрудничество на Балканите 

• Да запазим балканския начин на живот, като същевременно насърчаваме уникален балкански начин за постигане на успех, щастие, хармония, здравословен живот и благосъстояние. 

• Да улесним културния и артистичния живот на Балканите чрез насърчаване на взаимно вдъхновение, духовност и съвместен културен опит. 

• Да имаме  глас при вземането на политически решения в региона, да допринесем за укрепване на върховенството на закона, намаляване на корупцията, подобряване на публичното управление и подобряване на рационалното вземане на публични решения.

 

Нашето мото е:

Основната идея за създаването на Балканския културно-икономически съюз е заложена в неговото мото:

„ЕДИНСТВОТО все още е МЕЧТА, но е ВЕЛИКА И ОСЪЩЕСТВИМА!

Нашите задачи и дейности са:

Основната задача на Балканския културно-икономически съюз е да създаде и предостави на своите партньори интерактивна платформа за диалог в областта на културата, благосъстоянието и икономиката, съдействие за установяване на успешни партньорства, чрез обмен на информация и директна комуникация между предприятия и културни организации в страните от Балканския полуостров. 

Съюзът ще организира и улесни набор от трансбалкански дейности, включително и не само на Балканите:

 

 Музикални, художествени и други културни събития 

 Фестивали и панаири 

 Икономически и бизнес форуми и симпозиуми 

 Академични лекции и събития 

 Спортни състезания и игри 

 Трансгранични междуобщностни съвместни предприятия 

 Социални и политически кръгли маси и дискусии 

 Социално подпомагане, благотворителност и помощни мисии 

 Дейности, свързани със здравето и социални грижи.  

 Други предприятия, които допринасят за целите на Съюза

 Musical, arts and other cultural events 

 Festivals and Fairs 

 Economic & Business forums and symposiums 

 Academic lectures and events

 Sportive competitions and games

 Cross-border intercommunal joint ventures

 Social & political roundtables and dialogs

 Social assistance, charity and relief missions 

 Health related & social welfare activities.

 Other undertakings that contribute to Union’s Goals 

В допърнение,  ще се радваме да разгледаме всяко Ваше предложение и идея – готови сме да се договорим с Вас!

Нашата структура е:

Управлението 

Балкански културно-стопански съюз е регистриран на 14 септември 2021 г. Учредители на Съюза са ентусиасти, обществени дейци и публични личности с образование и опит в областта на културата и икономиката, обединени от идеята за трансгранично сътрудничество между балканските страни. Президентът на Съюза осъществява общите ръководни функции, като осигурява организационното единство между представителите и тяхното взаимодействие. Именно представителите поемат функцията да привличат партньори в Съюза, както физически, така и юридически лица в страните под тяхна юрисдикция. Председателят на Управителния съвет подпомага комуникацията и взаимодействието на членовете чрез специални групи в социалните мрежи.

 

Новите членове са добре дошли!

Балканският културно-икономически съюз поддържа представителства и центрове по целия свят. Представителите на Балканския културно-икономически съюз са активисти и професионалисти, готови да взаимодействат с различни балкански културни и икономически структури. Демократичните принципи, заложени в Устава на Балканския културно-икономически съюз, са насочени към привличане на нови активисти. С обединените усилия на различни културни дейци и бизнесмени от различните сектори на икономиката на балканските страни, Балкански културно-икономически съюз се готви да посрещне предизвикателствата на времето.

Балканският културно-икономически съюз си сътрудничи с представители на културните, националните и частните предприятия и фирми, физически и юридически лица от всички страни на Балканския полуостров, както и от други страни по света.

Горещо каним организации на балканската диаспора от всички континенти да се присъединят към нас!

Присъединете се към Съюза!

Балканският културно-икономически съюз поддържа свой Център за анализи и развитие. Този център се занимава с подготовката на програмни материали за развитието на културата и икономиката на балканските страни. Център изготвя и предлага програми за успешно трансгранично икономическо и културно сътрудничество.

Вноски и дарения са радушно посрещнати!

Финансирането на дейността на Съюза се осъществява с помощта на дарители, спомоществователи и спонсори, заинтересовани от представянето и рекламата на техните продукти и услуги. Предоставя се възможност на спонсорите да използват функционалността на сайта, както и съдействието на екипа на Балкански съюз. Допълнително, финансирането на Съюза се осъществява и чрез програмите на Европейския съюз.

 

Президентът и Председателят на Управителния съвет на Балканския културно-стопански съюз са благодарни на всички, които споделят общите задачи и цели за развитието на асоциацията на балканските страни и благодарят на тези от тях, които са оказали финансова помощ!

 

Банковата сметка на Съюза е за дарения и вноски от физически и юридически лица. Средствата ще бъдат използвани за развитието на Балкански културно-икономически съюз. 

С благодарност към всички наши приятели, съмишленици и спонсори!


 
 
Bank  account:
 
IBAN:  BG70CECB979010B471800
 
BICCECBBGSF

 

Балкани

logo-BCEU_fin-2

Балкански полуостров

  1. Балканите често са споменавани в международната политика, история, икономика и култура, но твърде често не се знае достатъчно за тяхната география, за фактическата им принадлежност към Европа и приноса им за развитието на човешката и европейската цивилизация. Името си Балканският полуостров е получил поради преобладаващият си планински релеф от турското име на Стара планина – Балкан, което означава планина. Като синоним на Балкански полуостров се използва „Балкани”. Той е разположен в близост до континента Азия – от него го отделят Черно море, Мраморно море, протоците Босфор и Дарданели и Бяло (Егейско) море. В близост до Балканския полуостров е и континентът Африка.
    На Балканския полуостров са разположени изцяло европейските страни България, Гърция, Македония, Албания, Босна и Херцеговина, Черна гора, Косово, преобладаващата част от Сърбия, по-голямата част от Република Хърватска, голяма част от Словения. Малки части от територията на полуострова заемат в североизточната част Румъния (Северна Добруджа), в югоизточната – Турция (Източна Тракия), а в най-западните части – Италия (района на град Триест).

Управителен борд

Силвия Йорданова

Президент на Балкански културно-икономически съюз Магистър по международни икономически отношения и право Магистър по маркетинг и PR в културата, науката и образованието Владее български, немски, английски, руски и италиански език Множество квалификации и сертификати от университетите в Синсинати, САЩ и Бен Гурион в Израел.
моб: +359 889 454 545
e-mail: silvia.yordanova@gmail.com

Николай Калинов

Председател на Управителния съвет на Балканския културно-икономически съюз Завършил академия по правоприлагане и правни науки Пенсиониран служител на реда, бивш президент на международна търговска камара, С богата кариера като ръководител в общинска и регионална администрация, с опит в създаването на екипи и управлението на човешки ресурси.
моб: +359 889 097093
e-mail: nfkalinov@gmail.com

loveicon

За Нас

loveicon

Новини

29​

ноември​

Защо са нужни обединенията на Балканите?

Глобалните проблеми, на които човечеството мъчително търси отговори и все още не ги намира, са важни както за Европа, Америка, […]

14​

ноември​

Вилидж таун

Продават се самостоятелни парцели 450 кв.м., между Оброчище и Албена. Парцелите могат да бъдат купени с и без опция за […]

1​

март​

Честита баба Марта!

Become Support Partner

Provide financing support to help individuals build livelihoods

Банковата сметка на Съюза е за постъпления от физически и юридически лица. Финансовите средствата ще бъдат използвани за развитие на Съюза. С благодарност към всички наши приятели, съмишленици и спонсори!


IBAN: BG 70 CECB 9790 10B 471 800
BIC: CECBBGSF