• +359 889 454 545

След събрание на Управителния съвет и учредителите на Балкански културно – икономически съюз беше прието решение за създаването на Регистър на партньорите на Съюза. Този регистър ще позволи на значимите бизнессубекти от различните балкански страни да намерят своите партньори в нашето сдружение и с това да спомогнат за успешното икономическо развитие на Балканите. От своя страна създаването на Регистър на партньорите на Балкански културно- икономически съюз, ще покаже успешно възможностите на бизнеса на всяка една балканска страна и възможностите за взаимодействие между тях, което ще способства за установяването на успешни партньорски отношения, които да допринесат до повишаване на товарооборота на Балканите.

Управителният съвет на Балкански културно-икономически съюз определи такса, включване на търговски организации и компании в Регистъра на партньорите , в размер на 120 евро/година.

Няма встъпителна вноска за научни и учебни заведения и организации.