• +359 889 454 545

САМООРГАНИЗАЦИЯТА – новата парадигма на обществата

avatar

Съюзът се определя като обединение на корпорации и граждани , основано на доброволно или в посочените от закона случаи, на […]