• +359 889 454 545

Lorem ispum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ispum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ispum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

logo
causes
causes
causes
causes

logo
causes
causes
causes
causes
Target: $0.00
0 % Pledged So Far
logo
causes
causes
causes
causes

Балкански културно - икономически съюз

Балканският културно-икономически съюз е регистриран на 14 септември 2021 год. Неговото седалище е град Варна, а членовете на Съюза са от всички страни на Балканския полуостров. Нашата основна цел е да популяризираме достиженията в сътрудничеството между балканските страни в цялостното им многообразие и единство, да се опази балканския колорит, като се спазват принципите на равнопоставеност и суверенност. Основателите на Съюза са ентусиасти и общественици със съответното академично образование и опит в областите „култура“ и „икономика“, обединени от идеята за наднационално сътрудничество между всички балкански страни. Към тази група професионалисти се присъединяват все повече и повече дейци на културата, бизнесмени от всички отрасли на икономиката на балканските страни, които са готови да работят заедно и заедно да се подготвят и отговорят на предизвикателствата на времето, в което живеем. Демократичните принципи, положени във фундамента на Устава на Балканския културно - икономически съюз целят привличането на все по-голям брой активисти с опит. Членовете на Съюза са оптимално структурирани и ръководени от принципите на солидарност и справедливост избират измежду всички членове Управителения съвет на Съюза. Основната задача пред Балканския културно - икономически съюз е да участва активно в развитието на връзките между балканските страни в областта на културата и икономиката, като предостави на своите членове и партньори платформа за диалог в сферата на културата и бизнеса; като съдейства за установяване на успешни партньорски отношения чрез обмен на информация и пряка комуникация между страните от Балканския полуостров. Нашият екип от специалисти изготвя анализи и запознаване с основните проблеми на общините в балканските страни, с цел предоставяне на по-широк спектър от решения, чрез едно успешно трансгранично балканско сътрудничество. Нашата програма е изпъстрена с конференции, концерти, научни симпозиуми, кулинарни и спортни състезания, които ротационно, ще се провеждат в различни балкански страни. Чрез създаване на представителства и секции в балканските страни и в някои други страни, Балканският културно - икономически съюз осъществява успешно взаимодействие между субектите на културата, бизнеса, правителствата, местните власти и националните търговско - промишлени камари Балканския културно - икономически съюз предоставя на масовата аудитория своя уебсайт с изчерпателна информация за своята дейност, минали и предстоящи мероприятия. Офисът на Балканския културно - икономически съюз се намира на територията на Варненски свободен университет.

loveicon

Donations For Humanity, Safer Way!

Providing Urgent Aid For Your Better Future

Emergency relief to ongoing aid for those affected by storms.

Those who require more urgent or life-threatening emergency treatment should be treated in hospitals that have the necessary knowledge, systems, and resources to maximize their chances of survival and recovery.

Johnson Stainter

Johnson Stainter

Director LoveIcon
loveicon

We Change Your Life & World

Ongoing Projects

  • EMERGENCY AIDS

  • ZERO POVERTY

  • RELIEF FUNDING

  • TOP EDUCATION

  • FOOD & WATER

  • FREE MEDICALS

  • ORPHAN SUPPORT

Service to others
is the rent you pay
for your room here
on earth.

Muhammad Ali

Make a Difference Today!

Become a Volunteer

logo
logo

We Change Your Life & World

logo

Appeals & Donations

$0K

Received Donations From
Our Loving People

0K

Different Projects Done With
The Help Of Donators

0K

With Our Volunteers We’ve Solved Many Causes

0P

A Team consisting Of The Best Volunteers

We Change Your Life & World

Serving Everywhere

Syrian Refugee Crises
Food & Health Program

Syrian Refugee Crises
Food & Health Program

Syrian Refugee Crises
Food & Health Program

Syrian Refugee Crises
Food & Health Program

Syrian Refugee Crises
Food & Health Program

Syrian Refugee Crises
Food & Health Program

Syrian Refugee Crises
Food & Health Program

Syrian Refugee Crises
Food & Health Program

Syrian Refugee Crises
Food & Health Program

Syrian Refugee Crises
Food & Health Program

Syrian Refugee Crises
Food & Health Program

Syrian Refugee Crises
Food & Health Program

Syrian Refugee Crises
Food & Health Program

Syrian Refugee Crises
Food & Health Program

Syrian Refugee Crises
Food & Health Program

Syrian Refugee Crises
Food & Health Program

Syrian Refugee Crises
Food & Health Program

Syrian Refugee Crises
Food & Health Program

Syrian Refugee Crises
Food & Health Program

Syrian Refugee Crises
Food & Health Program

loveicon

We Change Your Life & World

loveicon

News & Happenings

29​

November​

Why are alliances needed in the Balkans?

Global problems to which humanity is painfully searching for answers and has not yet found them, are important both for […]

14​

November​

Village town

Independent plots of 450 square.m., between Obrochishte and Albena, are for sale. Plots can be bought with or without the […]

1​

March​

Happy first of March

The Legend of Martenitsa In ancient times, brother and sister lived separated in different lands. They wanted to get together […]

Become Support Partner

Provide financing support to help individuals build livelihoods